Navionics Gold XL9 kartbrikke

45XG - Skagerrak og Kattegat
med utvidet dekningsområde

Garantert laveste pris kr. 2.390,-

45XG - Skagerrak og Kattegat

Norges kyst fra Kristiansund N til Svenske-grensen.
Sveriges vest-, sør- og østkyst til nord for Stockholm.
Hele Danmark og Tyskland.
Inkluderer Skagerrak, Kattegat, Oslo, København, Gøteborg,
Bornholm, Sjælland, Lolland, Fyn og tyske innsjøer.


Klikk på kartet for
Navionics Gold kartoversikt