Slik kan du selv konfigurere TIKI for GPS
hvis du ikke vil bruke Franson GpsGate Client

Dette er ingen heksekunst, men, men det krever litt mer av deg. GpsGate er enklere.

1. Først må du installere driveren for din GPS.
Driveren kom på en CD når du kjøpte GPS'en. Men den kan også lastes ned fra leverandørens support-sider på Internett.

2. Så må du finne ut hvilket COM portnummer som er tildelt din GPS.
Dette gjør du i Windows Enhetsbehandling. Se nederst på denne siden.

3. Start TIKI Navionics Gold 2.0 med din GPS tilkoplet.

TIKI trenger data fra din GPS for at du skal kunne gjennomføre konfigureringen. Vær derfor sikker på at din GPS virker og mottar data.

Har du Haicom 204III GPS, kan du sjekke dette slik:
GPS’en har et svakt rødt lys rundt kanten når den er tilkoplet PC’en. Hvis dette røde lyset blinker, mottar GPS’en signaler fra satelittene. Hvis lyset er fast, mottar den ikke signaler.

Er du innendørs, bør du da flytte GPS'en til et bedre sted, f.eks. i nærheten av et vindu – eller gå utendørs.

Du må ikke samtidig kjøre et annet program som bruker GPS’en (f.eks. Haicom Viewer), for da vil porten være opptatt – og være utilgjengelig for TIKI.

4. Klikk på ”GPS oppsett”knappen i toppfeltet over kartet.

Du kan også bruke ”GPS oppsett” knappen i HJELP-menyen.

Du vil få opp et oppgraderingspanel som dekker hele skjermen. TIKI er satt opp for standard NMEA 0183 innstillinger. Normalt vil det ikke være nødvendig å endre disse.

5. Bruk knappene på venstre side av skjermen.
Her er COM-port 1 valgt. Bruk pilknappene for å velge riktig COM-port nummer for din GPS, og klikk "Sjekk valgte port"-knappen.

Når TIKI har funnet din GPS og har sjekket GPS signalene, er konfigureringen gjort.

Hvis TIKI først finner din GPS, men etter en stund likevel sier at det ikke er noen GPS, er signalene for svake. Flytt GPS'en til et bedre sted, og prøv igjen.

Hvis du har problemer av noe slag, send en e-post til tiki@tikinavigator.no og oppgi helst telefonnummer.


Slik finner du ditt GPS portnummer i Enhetsbehandling

Din GPS må være tilkoplet når du skal finne portnummeret. Den skal være tilkoplet den USB porten som du alltid skal bruke for GPS'en.

Slik åpner du Enhetsbehandling:

I Vista og Windows 7, skriv DEVMGMT.MSC i søkefeltet på Start-knappen.
Du kan også gå til Enhetsbehandling via Windows kontrollpanel.

I Windows XP kan du høyreklikke på Min datamaskin og velge Egenskaper i popup-menyen.
Da får du opp panelet Systemegenskaper. Her klikker du ført på Maskinvare, og deretter på Enhetsbehandling.

Enhetsbehandling-vinduet viser en alfabetisk liste over alle enheter på PC'en.

Klikk på + tegnet foran "Porter (COM og LTP)"

Nå vil du få en liste over alle porter.
LTP er skriverport - COM er kommunikasjonsport.

Noter deg nummeret på alle COM-Porter (f.eks. COM1, COM6, COM9).
Hvis en av av dem heter noe som har samme navn som din GPS,
eller hvis en av dem heter noe med PROLIFIC, er det denne porten du skal bruke. Hvis denne porten viser f.eks. COM6, skal du velge port nummer 6 i TIKI.