Driver for GPS

Det har vært mye kluss med GPS-drivere for Windows, men  her er en driver som er kompatibel med både XP, Vista og Windows 7, 8 og 10 - og som vil virke for både Haicom 204III, Globalsat BU 353, Navibe - og flere andre GPS'er som bruker driver fra Prolific.

Klikk på denne linken www.tikinavigator.no/PL2303.exe

Hvis du får valget mellom å åpne/kjøre eller lagre, velg Lagre eller Lagre som...
og noter deg hvor filen blir lagret, slik at du finner den etterpå. I Windows 7,8 og 10 ligger den normalt i en mappe som heter "Nedlastinger".


Slik installerer du driveren:

Instruksjonene er for Prolific driver, men prosedyren er prinsipielt den samme for alle GPS-drivere

1. GPS' kabelen en skal IKKE være tilkoplet din PC mens du installerer driveren.

2. Dobbelt-klikk på filen som du lastet ned ( PL2303.exe )

Hvis du allerede har en Prolific driver installert, vil du få opp et vindu som gir deg 3 valg -
Modify - Repair - Remove.

Velg i så fall Remove. Dette vil avinstallere den gamle driveren.
Når den gamle driveren er avinstallert, dobbelt-klikker du igjen på PL2303.exe for
å installere den nye driveren.

3. Når driveren er installert,
kan det være lurt å slå av Internett-koplingen midlertidig.

Ta ut nettverkskabelen / deaktiver trådløs nettverkstilkopling.
Dette er for å hindre at Windows Update søker etter en "bedre" driver på Internet.

4. Før du kopler til GPS'en pass på at din GPS kan motta signaler fra satelittene.
Hvis du er innendørs, legg den i nærheten av et vindu - eller gå utendørs.

5. Bestem deg for hvilken USB port du alltid vil bruke for GPS'en -
og koble GPS-kabelen til denne USB-porten


Windows vil da tildele GPS'en et COM-port nummer..


Når driveren er installert har du 2 alternativer å velge mellom:

1. Konfigurere TIKI for GPS manuelt

2. Konfigurere TIKI for GPS med Franson GpsGate