World Magnetic Model

Får du en slik melding ved oppstart av TIKI betyr det at filen WMM.COF for beregning av misvisning er utdatert.

Misvisning beregnes for hele kloden i 5-års perioder. Den nyeste versjonen som du kan laste ned her ble utgitt i 2014 - og gjelder for årene 2015 - 2020

                        Høyre-klikk  WMM.COF
og velg "Lagre kopling som..." i pop-up menyen som dukker opp.

Filen kan lagres midlertidig hvorsom helst på på harddisken,  men den får ingen virkning før den kopieres til TIKIs programfolder og erstatter dn utdaterte WMM.COF fil.

Klikk her du vite mer om World Magnetic Model

.